Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Hemma hos   Jobba med oss   Prenumerera  
 Huset på livstid   Hur fungerar det?   EKOMER system Massivträ   Mer om EKOMER   Villa Finland 
 

Se hur ett EKOMER-hus fungerar i verkligheten! Här är det ett Annie Grande med EKOMER polarvägg som utgör grunden. Mer om de enskilda detaljerna i EKOMER-konceptet kan du läsa genom att klicka i menyn nedan.

AKTUELLT
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?


 
EKOMER-VÄGGEN CELLULOSA
HASOPOR SOLFÅNGARE
VENTILATION VÄRMEPUMP
SYSTEMTANK  
EKOMERVÄGGEN

Väggen är en viktig del av EKOMER-konceptet. Vår standardvägg är konstruerad av lättregel och innehåller hela 300  mm cellulosa för bästa, naturliga isolering. Plastfolien ersätts med en ekologisk board. Väggens insida förses med glespanel under råsponten så att erforderliga rördragningar kan ske utan att tätskiktet bryts. Till EKOMER-väggen rekommenderar vi en Hasopor-grund eller åtminstone en Supergrund bottenplatta med separat kantbalk och helt bruten köldbrygga för minimala värmeförluster genom grunden. Väggen lämpar sig lika väl för puts som för en klassisk träfasad.