Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Jobba med oss   Hemma hos   Prenumerera  
 Huset på livstid   Hur fungerar det?   EKOMER system Massivträ   Mer om EKOMER   Villa Finland 
 

Man behöver inte vara miljöaktivist för att bidra till ett förbättrat världsklimat. Nu handlar det om dig, dina barn och barnbarn. Varenda en av oss kan göra en insats för miljön, undvika CO2-utsläpp och hjälpa till att stoppa den globala uppvärmningen.

Vår lösning heter EKOMER. Detta klimat- och energikoncept ingår i alla våra hus, oberoende av konstruktion och design. EKOMER-hus är Carbon Zero-hus då byggmaterialet trä binder koldixid under trädens växtperiod. Sedan lagras koldioxiden så länge huset står. Inga utsläpp!

Vi använder nästan uteslutande återvinningsbara naturmaterial vars framställning förbrukar så lite energi som möjligt. Livscykelanalysen för vår produkt visar att Karlsonhus belastar miljön avsevärt mindre än traditionella hus.

AKTUELLT
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?


 
EKOMER-VÄGGEN HASOPOR
SOLENERGI VENTILATION
VÄRMESYSTEM  
EKOMERVÄGGEN

Väggen är en viktig del av EKOMER-konceptet. Vår standardvägg är konstruerad av lättregel och innehåller hela 300  mm cellulosa för bästa, naturliga isolering. Plastfolien ersätts med en ekologisk board. Väggens insida förses med glespanel under råsponten så att erforderliga rördragningar kan ske utan att tätskiktet bryts. Till EKOMER-väggen rekommenderar vi en Hasopor-grund eller åtminstone en Supergrund bottenplatta med separat kantbalk och helt bruten köldbrygga för minimala värmeförluster genom grunden. Väggen lämpar sig lika väl för puts som för en klassisk träfasad.