Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Jobba med oss   Hemma hos   Prenumerera  
 Huset på livstid   Hur fungerar det?   EKOMER system Massivträ   Mer om EKOMER   Villa Finland 
 

EKOMER system Massivträ

I samarbete med olika producenter tar vi nu nästa steg i utvecklingen av våra sunda, energismarta hus och erbjuder väggar i  massivträ.

Väggarna avskärmar högfrekvent strålning. De erbjuder utmärkt ljudisolering och har utomordentligt bra värmeisolering. Trä som den grundläggande byggstenen för varje massivträprefabricerat hus, är ett utmärkt byggmaterial som uppfyller alla koncept för hållbar konstruktion.

 

Det är ekologiskt, energibesparande och kombinerar utmärkta fysiska och mekaniska egenskaper. Det är en bra ljudabsorberare och klarar större brandbelastningar.

Under alla årstider erbjuder det ett behagligt rumsklimat, reglerar fuktighet, fungerar som ett biologiskt filter, är varmt och har en positiv effekt på välbefinnandet.


 

Utsidan kläs med panel och tilläggsisoleras med  träfiberisolering, till ett önskat  U–värde.

Mellanbjälklaget utförs i massivt trä som färdigt innertak, på ovansidan byggs ett installationsutrymme på 70 mm. 

Träet är koldioxidnegativt i ett livstidsperspektiv, dvs. det har tagit upp mer koldioxid än vad som avges under bearbetningen till färdig produkt. 

Massivträsystem är lämpliga för flervåningshus och offentliga byggnader och deras komplexitet, även om vi marknadsför massivträstommar för mindre byggnader såsom villor och parhus. 


 

 
 
AKTUELLT
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?