Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Jobba med oss   Hemma hos   Prenumerera  
 Huset på livstid   Hur fungerar det?   EKOMER system Massivträ   Mer om EKOMER   Villa Finland 
 
 

Ett hus sett i livstidsperspektiv

 

 

Hur mycket energi förbrukar ett hus under sin livstid? Det har vi tagit reda på. 

 

Ett nybyggt hus påverkar miljön på flera olika sätt. Det börjar med materialvalet och hur råvarorna framställs. Sedan följer byggprocessen med tillverkning och transporter. Slutligen ska ett hus stå minst 100 år och behöver då energi till uppvärmning och el. När huset är "förbrukat" uppstår miljöpåverkan vid rivning och omhändertagande av avfallet.

När KarlsonHus började utveckla EKOMER-konceptet var det viktigt att se huset i ett långt och heltäckande perspektiv. Därför har vi anlitat Svenska Miljöinstitutet IVL för att genomföra en livscykelanalys på ett standardhus och ett EKOMERhus för att jämföra hur dessa påverkar naturens resurser under sin livstid. Resultatet talar tydligt för EKOMER.

 

Vid tillverkningen står sig båda koncepten väl. Trä är en förnyelsebar råvara som kräver förhållandevis lite energi vid förädlingen. Den energi som går åt i tillverknings- och byggprocessen utgör bara en bråkdel av husets energi-förbrukning under den följande driften. Men när huset är färdigbyggt händer det saker. Nu slår EKOMER-konceptets fördelar in på alla plan.

 

Den tjocka, mycket effektiva cellulosaisoleringen håller värmen på plats och sänker därmed energibehovet för uppvärmning. Övergången från mineralull till cellulosa innebär en minskning av den totala energiresursanvändningen från ca 52 000 till 19 000 MJ, dvs. med hela 63 %. Istället för cellplast används återvinningsmaterialet Hasopor som isolering i EKOMER-grunden. Detta ger en minskning av energiresursanvändningen från ca 76 800 till 30 100 MJ, alltså 61 %.

 

Dessutom erbjuder EKOMER möjligheten att nyttja förnyelsebara energiresurser. Alla hus är förberedda för anslutning av en pelletspanna. Pellets är biobränsle med låga emissioner. Även användningen av solfångare i EKOMER-huset är positivt för att minska energiresursanvändningen. Solenergin är en så kallad fri resurs.

 

Redan från år 1 ger EKOMER-huset en påtagligt minskad miljöpåverkan både vad gäller resursförbrukning och Co2-utsläpp. Efter hundra år har den positiva effekten blivit mångdubblad, samtidigt som EKOMER-husägaren märker av husets energisnålhet i plånboken.

 

Enligt en färsk rapport från Världsnaturfonden WWF överskrider den globala konsumtionen nu jordens produktionsförmåga med 30 %. Väljer du EKOMER står du på den rätta sidan i kampen för vårt klimat.

 

Vill du läsa hela livscykelanalysen för EKOMER från Svenska  Miljöinstitutet? Kontakta oss så skickar vi den som PDF.

 
AKTUELLT
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?